Välkommen

Välkommen
Navigation
Radio & TV
Kommunikation
Data Systems
Nödutrustning
Kameraövervakning
Larmutrustning
Övriga produkter
Serviceavtal
Kontakta oss !
STAFF ONLY

 

Marine Electronic Finland

är ett företag som säljer produkter och tjänster till fartyg främst i Skandinavien.

Vi satsar på kvalitet och upprätthåller en hög nivå på service och underhåll.

Vår målgrupp är handelsflottan och passagerarfartygen på Östersjön samt större fritidsbåtar med krävande behov. 

Vi samarbetar med varvsindustrin i Finland samt har direkt kontakt med tillverkare och återförsäljare. 


Send a mail with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 Marine Electronic Finland
Last modified: november 13, 2008